Lloguers i patrimonis

Com a administradors de lloguers i gestió patrimonial i de lloguers la nostra missió és de forma transparent i lleial, optimitzar els recursos que s'inverteixen en una propietat de lloguer, cercar bons llogaters al millor preu buscant sempre assolir un rendiment òptim de cada immoble amb la màxima seguretat . 

Els nostres clients des del particular, les societats patrimonials i els family offices, creuen en la nostra gestió enfocada a llarg termini per maximitzar la rendibilitat.

Estem en constant formació per a aquesta al dia de totes les modificacions tant en llei vertical com en horitzontal per poder oferir-vos un assessorament excel·lent. 

Gestió econòmica i cobraments
 • Portem una comptabilitat en temps real, fent un pressupost de despeses i ingressos.
 • Presentació mensual de l'estat de comptes de manera transparent i puntual.
 • Emissió, domiciliació i gestió de rebuts. No fem pagaments de reparacions que no hagin estat autoritzats per la propietat. 
 • Liquidació i pagament d'impostos IBI, escombraries etc. En el cas de comunitats de béns presentació d'IVA, IRPF.
 • Celeritat a la reclamació de rendes impagades de lloguer. Gestió amistosa i reclamació extrajudicial de cobraments de rebuts pendents. 
Tràmits davant les companyies, proveïdors de serveis i manteniments.
 • Tràmits amb les companyies proveïdores de serveis i subministraments tal com: Aigua, llum, gas, ascensor, telèfon, neteja, assegurances, etc.)
 • Neteja d´escales, manteniment d´ascensors, jardiners, antenistes, càmeres de seguretat. 
 • Gestió de nòmines, prevenció de riscos laborals. 
Comercialització de la teva propietat
 • Preparació i realització de reportatge fotogràfic professional. 
 • Foto i vídeo. 
 • Publicitat a les xarxes socials.
 • Difussió de la teva propietat als portals immobiliàris més reconeguts. 
 • Assessorament en la contractació i renovació de contractes, així com en actualitzacions de renda, traspassos, notificacions de fi de contracte, documents de subvencions. 
 • Redacció de contractes amb les clàusules detallades més convenients a cada cas particular. 
 • Selecció de llogaters amb les màximes garanties. 
 • Tramitació si així ho sol·liciteu d'assegurança d'impagament de lloguers. 
 • Sol·licitud i tramitació de la documentació necessària per a la comercialització del vostre immoble. (Cedula d'habitabilitat, certificat eficiència energètica)
 • Gestió de finances a l'INCASOL. 

Vols que parlem?🙂

El nostre equip especialista en la gestió de comunitats et contactarà amb la major brevetat possible per atendre a tot el que necessitis.

Contacta'ns!

ca